بررسی رابطه بین هوش عاطفی و سبک های مدیریت مدیران

بررسی رابطه بین هوش عاطفی و سبک های مدیریت مدیران فهرست مقاله: فصل اول: کلیات پژوهش 1-1- مقدمه 2 1-2- بیان مسئله 3 1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش 4 1-4-…

بیشتر بخوانید »

بررسی ارتباط میان تعهد کارمند و سیاست های سازمانی

بررسی ارتباط میان تعهد کارمند و سیاست های سازمانی فهرست مطالب: فصل اول 6 کلیات تحقیق 6 1-1- مقدمه 7 2-1- بیان مسئله 8 3-1- چارچوب نظری و مدل تحقیق…

بیشتر بخوانید »

مقاله تأثیرات ماهواره بر هویت افراد

مقاله تأثیرات ماهواره بر هویت افراد فهرست مقاله: چکیده. 1 فصل اول: كلیات تحقیق 3 مقدمه 3 بیان مسئله 5 اهمیت موضوع 7 اهداف موضوع 10 هدف کلی 10 هدف…

بیشتر بخوانید »

رساله مجموعه ورزشی تفریحی بانوان

رساله مجموعه ورزشی تفریحی بانوان فهرست رساله: فصل اول: 1 مقدمه 1 تاریخ ورزش در ایران 1 ورزش در ایران باستان 1 ورزش در ایران قدیم 3 ورزش در ایران…

بیشتر بخوانید »

رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت با بازده سهام با استفاده از روش HML و SMB در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت با بازده سهام با استفاده از روش HML و SMB در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار…

بیشتر بخوانید »

مقایسه دیدگاه اسلام و فمنیسم در مورد زنان

مقایسه دیدگاه اسلام و فمنیسم در مورد زنان فهرست مقاله: فصل اول: کلیات پژوهش 1 مقدمه 1 بیان مسئله : 2 اهداف تحقیق 4 فرضیه اصلی : 4 فرضیه های…

بیشتر بخوانید »

بررسی رابطه رضایتمندی زناشویی بر بهزیستی روانی دانشجویان

بررسی رابطه رضایتمندی زناشویی بر بهزیستی روانی دانشجویان فهرست مقاله: فصل اول: کلیات پژوهش 1 1-1- مقدمه 1 2-1- بیان مسئله 4 3-1- اهداف پژوهش 12 4-1- اهمیت و ضرورت…

بیشتر بخوانید »

نقش عوامل رضایت شغلی بر عملکرد دبیران مدارس

نقش عوامل رضایت شغلی بر عملکرد دبیران مدارس فهرست مقاله: فصل اول: مقدمه پژوهش مقدمه بیان مسئله اهمیت موضوع پژوهش هدف پژوهش فرضیات فصل دوم: پیشینه پژوهش 2-1- پیشینه پژوهش…

بیشتر بخوانید »

رابطه سبک های مقابله ای و ذهن آگاهی با سلامت روان دانشجویان

رابطه سبک های مقابله ای و ذهن آگاهی با سلامت روان دانشجویان فهرست مقاله: فصل اول: كلیات پژوهش 1 1-1- مقدمه 2 1-2- بیان مسئله 2 1-3- اهمیت و ضرورت…

بیشتر بخوانید »

بررسی اثرات مؤلفه‌های کیفیت زندگی کاری (WLQ) بر کیفیت تصمیم‌های استراتژیک در سازمان آموزش و پرورش تهران

بررسی اثرات مؤلفه‌های کیفیت زندگی کاری (WLQ) بر کیفیت تصمیم‌های استراتژیک در سازمان آموزش و پرورش تهران فهرست مقاله: فصل اول: کلیات تحقیق 1-1 عنوان تحقیق 4 الف) عنوان تحقیق…

بیشتر بخوانید »