تجارت الکترونیک و بررسی فرصت ها و تهدیدهای آن در ایران

تجارت الکترونیک و بررسی فرصت ها و تهدیدهای آن در ایران

تجارت الکترونیک و بررسی فرصت ها و تهدیدهای آن در ایران  فهرست مطالب: فصل اول: کلیات تحقیق 1-1- مقدمه 1 1-2- تاریخچه تجارت الکترونیک 2 1-3- سرآغاز تحول تجارت الکترونیک 5 1-4- تعاریف تجارت الکترونیک 6 1-5- تفاوت كسب و كار الكترونیک با تجارت الكترونیک 8 1-6- تجارت الكترونیک و فن آوری اطلاعات 9 1-7- تجارت الكترونیكی دربرابر تجارت سنتی 11 فصل دوم: مبانی و ساختار تجارت الکترونیک 2-1- مقدمه 14 2-2- اجزای مبادله الكترونیكی 14 2-3- استانداردهای مبادله الكترونیكی داده ها 14 2-4- ساختار تشکیلاتى EDI 16 2-5- نرم افزار الكترونیكی 17 2-6- شبكه های طرف قرارداد 18 2-7- مبادلات الکترونیک 18 2-7-1- انواع مبادله الكترونیك داده ها 18 2-7-2- فناوریهای مرتبط با مبادلـه الكترونیك داده ها 18 2-7-3- تجارت الكترونیك و مبادلـه الكترونیك داده ها 19 2-7-4- محدودیتهای اجرای مبادله الكترونیک داده ها 22 2-8- طبقه بندی تجارت الكترونیک از دیدگاههای متفاوت 23 2-8-1- از منظر ماهیت تبادلات 23 2-8-2- با توجه به ماهیت برنامه های كاربردی : 26 2-9- محدودیتها و موانع تجارت الکترونیکی 27 2-9-1- محدودیت های فنی 27 2-9-2- محدودیت های غیر فنی 27 2-10- انواع بازارهای الکترونیکی : از فروشگاه ها تا پورتال ها 28 2-11- انواع فروشگاه و مراکز خرید 28 2-12- بازارهای الکترونیکی B2B 29 2-13- پورتال ها 29 2-14- کاتالوگ های الکترونیکی 30 2-15- مروری بر خرده فروشی الکترونیکی 30 2-15-1- خصوصیات خرده فروشی الکترونیکی موفق 31 2-15-2- طبقه بندی خرده فروشی الکترونیکی بر اساس کانال های توزیع 31 2-16- دو دسته مراکز خرید الکترونیکی 32 2-17- انواع روش های ارائه خدمات به مشتری در اینترنت 32 2-18- ابزارهای ارائه خدمات به مشتری در اینترنت 33 2-19- استراتژی های بازاریابی خرید الکترونیکی 34 2-20- استراتژی تجارت الکترونیک 34 2-21- فرایند برنامه ریزی استراتژیک تجارت الکترونیکی 35 2-22- عوامل موثر بر بکارگیری استراتژی تجارت الکترونیک 36 فصل سوم: بررسی وضعیت تجارت الکترونیک در ایران و فرصت ها و تهدیدهای آن 3-1- تجارت الکترونیک و بانک ( بانکداری الکترونیکی )38 3-2- تاریخچه پیدایش بانکداری الکترونیکی 38 3-3- محصولات و خدمات بانکداری الکترونیک 39 3-4- تفاوت بانکداری الکترونیکی و بانکداری سنتی 41 3-5- مزایای بانکداری الکترونیک 42 3-6- سابقه تاریخی شکل گیری بانکداری الکترونیک در ایران 42 3-7- بررسی بانكداری الكترونیكی در ایران 43 3-8- آشنایی با نظام‌ های پرداخت 50 3-9- مشكلات و موانع گسترش بانکداری الكترونیكی در ایران 51 3-9-1- جنبه داخلی 51 3-9-2- جنبه های خارجی 56 3-10- منابع توسعه و گسترش بانکداری الکترونیک در ایران 57 3-11- عملكرد ضعیف بانكهای بزرگ كشور در ساتنا 59 3-12- بررسی وضعیت سطح کیفی دستگاههای خروجی در ایران 59 3-13- فاصله بانكداری الكترونیک ایران در سطح بین المللی 61 3-14- بررسی تأثیرات بانکداری الکترونیک بر توسعه نظام بانکی 63 3-15- بسترهای بانكداری الكترونیكی 66 3-15-1- بسترهای نرم افزاری 66 3-15-2- بسترهای سخت افزاری 67 3-15-3- بسترهای مخابراتی 69 3-15-4- بسترهای حقوقی 69 3-16- مزایای بانک های اینترنتی 70 3-17- معایب بانک های اینترنتی 71 3-18- اصول مدیریت ریسک برای بانكداری الكترونیک 72 فصل چهارم: نتیجه گیری 4-1- مقدمه 76 4-2- نتیجه گیری :77 4-3- توصیه ها و پیشنهادهایی جهت پیاده سازی بانکداری الکترونیک در کشور 77 منابع 79 فهرست جداول