تحقیق جرثقیل و انواع آن

تحقیق جرثقیل و انواع آن

تحقیق جرثقیل و انواع آن فهرست: مقدمه جرثقیلها انواع مختلف جرثقیلها 1-1: جرثقیلهای سقفی زنجیری ( جرثقیلهای آویز ) 2-1: جرثقیلهای سقفی در دو نوع ت; پل و دو پل 3-1: جرثقیلهای دروازه ای ت; پل و دو پل 4-1: جرثقیلهای نیم دروازه ای ( طره ای ) تك پل و دو پل 1-2 جرثقیلهای كامیونی نصب بر روی كامیون 2-2: جرثقیلهای خودرونده (خودرو) 3-2: جرثقیل های چرخ زنجیری 4-2: تاور كران ها ( جرثقیلهای برجی ) نصب و راه اندازی تاور كران 1-3: جرثقیل خای دریایی یا اسكله ای (ثابت) wharf crane جـرثقیلها CRANES جرثقیلها جرثقیلهای برجی TOWER CRANES جرثقیلهای برجی ثابت مستقل جرثقیل برجی تلسكوپی جرثقیل های برجی مهار شده ثابت جرثقیلهای بالارونده جرثقیل دروازه ای جرثقیل سقفی كابلهای سیمی ( طنابها ) برپایی جرثقیلها جرثقیل دریایی هند بوک طراحی لیست قیمت منابع … تحقیق جرثقیل و انواع آن