تحقیق گردشگری و توسعه پایدار

تحقیق گردشگری و توسعه پایدار

تحقیق گردشگری و توسعه پایدار  فهرست مطالب : چکیده مقدمه بیان مسئله تاریخچه گردشگری در جهان تاریخچه گردشگری درایران تعاریف گردشگری و گردشگر اجزا و عناصر صنعت گردشگری مدیریت و برنامه ریزی صنعت گردشگری رابطه صنعت توریسم و فناوری اطلاعات صنعت گردشگری و توسعه پایدار بررسی تطبیقی درآمدهای حاصل از توریسم در ایران و چند كشور منتخب جهان راهبردهای گردشگری در قانون تشكیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری راهبردهای گردشگری و میراث فرهنگی در سند مطالعات آمایش سرزمین راهبردهای سازماندهی فضایی در سند مطالعه آمایش سرزمین آینده صنعت گردشگری راهکارهای نهایی جهت توسعه پایدار صنعت گردشگری نتیجه گیری منابع … دانلود تحقیق گردشگری و توسعه پایدار