تمپلیت اکسل ترازنامه

تمپلیت اکسل ترازنامه


ترازنامه ، همچنین به عنوان بیانیه وضعیت مالی شناخته می‌شود، یکی از مهمترین صورتهای مالی است که بینشی از سلامت مالی شرکت ارائه می‌دهد. با نگاهی به چگونگی پیشرفت این ارقام در دوره ها ممکن است به آشکار کردن روندهای مهم، تشخیص مشکلات و پیش بینی عملکرد آینده کمک کند. با استفاده از این تمپلیت ترازنامه اکسل، می‌توانید به راحتی گزارش ترازنامه را تهیه کنید، دارایی‌ها و بدهی‌ها را تجزیه و تحلیل کرده و نسبت های مالی اساسی شرکت خود را محاسبه کنید. ویژگی‌های تمپلیت ترازنامه: این تمپلیت شامل 3 بخش اصلی است : 1- ورودی 2- داشبورد 3- چاپ فرم   1- ورودی بخش ورودی جایی است که می توانید اطلاعات مربوط به دارایی‌ها، بدهی‌ها و حقوق خود را وارد کنید. 2- داشبورد بخش داشبورد این تمپلیت ترازنامه اطلاعات مالی شما را تجسم می‌کند و محاسبه نسبت‌های مالی اساسی مانند : نسبت جاری نسبت بدهی نسبت بدهی به سهام مبلغ سرمایه در گردش 3- چاپ فرم بخش آخر یک فرم ترازنامه خالی اتوماتیک تولید شده از این تمپلیت ترازنامه است. شما می‌توانید یک گزارش و ایمیل تلف …