دلایل افسردگی بعضی از دانش آموزان دوره ابتدایی و ارائه راهکارهایی برای آن

دلایل افسردگی دانش آموزان ابتدایی و راهکارهای کاهش آن : دلایل افسردگی بعضی از دانش آموزان دوره ابتدایی و ارائه راهکارهایی برای آن

دلایل افسردگی بعضی از دانش آموزان دوره ابتدایی و ارائه راهکارهایی برای آن  فهرست مطالب : چکیده 1 1- مقدمه 2 2- نقد و بررسی 6 2-1- تعریف افسردگی و علل آن 6 2-2- نگاهی به افسردگی و پیامدهای آن بر یادگیری دانش آموزان  10 2-3- علائم افسردگی در دانش آموزان  15 2-4- تاثیر افسردگی بر یادگیری دانش آموزان 19 3-5- دلایل افسردگی در کودکان  22 3- راهکارها 25 3-1- عدم توجه به فضای آموزشی مدارس موجب افسردگی دانش‌ آموزان می‌شود. 25 3-2- والدین چگونه رفتار کنند؟. 28 3-3- اقدامات پیشگیرانه در مدرسه  31 3-4- اقدامات پیشگیرانه در خانواده 32 3-5- روش‌ های درمان افسردگی در کودکان  33 4- نتیجه‌ گیری  41 منابع :44 تحقیق دلایل افسردگی دانش آموزان ابتدایی و راهکارهای کاهش آن