طرح توجیهی آموزشگاه خیاطی

طرح توجیهی آموزشگاه خیاطی

طرح توجیهی آموزشگاه خیاطی  فهرست مطالب 1- خلاصه مدیریتی  3 2- نوع صنعت ، سازمان ، محصولات و خدمات  4 – نقاط قوت اساسی  4 – نقاط ضعف اساسی  4 – تهدیدات قابل ملاحظه  4 – فرصتهای قابل ملاحظه 5 3- برنامه بازاریابی  5 4- رقابت، حساسیت ها و خطر ها  5 قیمت گذاری  6 تبیلغات  6 توزیع  6 5 ـ برنامه های طرح و توسعه : 7 6 ـ چارچوب قانونی و عوامل اجتماعی و محیطی  7 7- بر آورد نیروی انسانی مورد نیاز : 7 ـ بر آورد فضای مورد نیاز طرح : 7 منابع تامین سرمایه  8 8- ساختار سازمانی  8 9- برنامه زمان بندی  9 10- ریسک ها ، مشكلات و مفرضات اساسی  10 11- برنامه مالی  10 صورت حساب سود و زیان سال اول  11 پیش بینی ترازنامه در پایان سال اول  12 12- پیشنهادها 13 13- ضمائم  13… طرح توجیهی آموزشگاه خیاطی