طرح توجیهی ربات دوچرخه سوار

طرح توجیهی ربات دوچرخه سوار

طرح توجیهی ربات دوچرخه سوار شرح مختصر  فصل دوم : امور مالی خلاصه گزارش طرح روبات دوچرخه سوار موضوع طرح : روبات دوچرخه سوار ظرفیت طرح : 500 عدد در سال محل اجرای طرح : بیدگل مساحت زمین : 300 متر مربع مساحت زیر بنا : 150 متر مربع سرمایه ثابت طرح : 509508 سرمایه در گردش طرح : 235050 جمع سرمایه گذاری طرح : 5330130 تعداد شیفت کاری در روز : 1 تعداد پرسنل : 4 فهرست پیشگفتار  6 فصل اول كلیات پژوهش 8 كسب و كارآفرینی در زمینه تولید روبات دوچرخه سوار  8 سنجش میزان آمادگی برای شروع كسب و كار 8 دلایل شكست یک كسب و كار 21 آیا تصمیم گیرنده خوبی هستید؟  23 مراحل یک تصمیم گیری نافذ 23 چگونه یک کار آفرین بشویم ؟  24 اهمیت‌ كارآفرینی 27 اهمیت‌ كارآفرینی‌ از نظر ایجاد اشتغال 28 ویژگیهای‌ كارآفرینان 29 نقش‌ و آثار كارآفرینان‌ در جامعه‌ 30 ضرورت‌ پرورش‌ و آموزش‌ كارآفرینان‌ 31 فصل دوم : امور مالی  33 خلاصه گزارش طرح روبات دوچرخه سوار  34 فلوچارت خط تولید روبات دوچرخه سوار  35 جدول1- میزان زمین مورد نیاز  36 جدول 2 – میزان زیر بنا 36 جدول 3- برآورد تاسیسات و وسایل جنبی مورد نیاز  37 جدول 4- میزان مصرف انرژی  38 جدول 5-برآورد مواد اولیه مصرفی و قطعات مورد نیاز  39 جدول 6-تعداد پرسنل لازم اداری و تولیدی 40 جدول7- سرمایه ثابت 40 الف ) هزینه های سرمایه ای 40 ب) هزینه های قبل از بهره برداری .. 41 جدول 8- جدول برآورد سرمایه در گردش 42 جدول 9- جدول نحوه سرمایه گذاری 43 جدول10- جدول هزینه های تولید سالیانه 44 جدول 11-محاسبه نقطه سربه سر در 100% راندمان 45 بر آورد قیمت تمام شده  46 دوره برگشت سرمایه 48 … طرح توجیهی ربات دوچرخه سوار