محاسبه کشش سطحی با مدل لانگمویر توسعه یافته (Extended Langmuir) به همراه کد آماده متلب (Matlab)

محاسبه کشش سطحی با مدل لانگمویر توسعه یافته (Extended Langmuir) به همراه کد آماده متلب (Matlab)


کشش سطحی بیانگر نیروهای مولکولی در سطح است، بنابراین می  توان با استفاده از مقادیرکشش سطحی و به   کار گیری یک مدل مناسب به ترکیب و خواص فاز سطحی دست یافت. یکی از مدل های مناسب برای این منظورمحاسبه کشش سطحی با مدل لانگمویر توسعه یافته (Extended Langmuir)  است. این آموزش محاسبه کشش سطحی با مدل لانگمویر توسعه یافته (Extended Langmuir) به همراه کد آماده متلب (Matlab) اختصاص دارد. فرمت فایل ها: پی دی اف و ام فایل متلب …