نرم افزار اکسل ارزیابی ریسک

نرم افزار اکسل ارزیابی ریسک


توضیحات تمپلیت برای اینکه یک شرکت وضعیت منظم و شهرت تجاری خود را حفظ کند، باید تا حد امکان از خطرات اجتناب کند. با این حال، مدیران برای اینکه بتوانند از خطر جلوگیری کنند، باید اقدامات احتیاطی لازم را انجام دهند. بنابراین، آنها باید از کنترل بر هر فعالیت، موقعیت، فرآیند و غیره که باعث آسیب به افراد و/یا اموال می شود اطمینان حاصل کنند. یکی از راه های مفید برای انجام این کار، استفاده از یک الگوی ارزیابی ریسک اکسل است!   با استفاده از این ابزار اکسل شناسایی خطر و ارزیابی ریسک، می‌توانید ریسکی را که شرکت خود با آن مواجه است یا ممکن است در آینده قابل پیش‌بینی با آن مواجه شود، ارزیابی کنید.   ویژگی های تمپلیت ارزیابی ریسک: به طور عمده، این قالب دارای 3 بخش است: 1- گزارش ریسک 2- فهرست ریسک 3- ماتریکس ریسک   بیایید نگاهی گذرا به بخش ها بیندازیم: گزارش ریسک گزارش تمپلیت ارزیابی ریسک، ریسک های بالقوه در کسب و کار شما را مدیریت و کنترل می­کند. این شامل یک بررسی سیستماتیک از محل کار برای شناسایی خطرات و ارزیابی شدت آسیب و احتمال کاهش خطرات است. علاوه بر این …