نقشه اتوکد روتاری ولو

دانلود نقشه اتوکد روتاری ولو

  روتاری ولوها (شیر ستاره ای، شیر پروانه ای، روتاری فیدر) تجهیزاتی برای انتقال مواد شیمیائی-معدنی و بیو ذرات به صورت تدریجی و اندازه گیری شده و تحت کنترل با مقیاس حجمی و نیز دور از تماس مواد با هوا و یا تخلیه و تبادل هوای دو قسمت (اتاقک) هستند. از روتاری ولوها (شیر چرخان) می توان در مواقعی که بین محل انبارش و محل استفاده از مواد (منبع انبارش و محلی که مواد باید به انجا منتقل شود) استفاده کرد بدون آنکه خللی در اختلاف فشار ، اختلاف حرارت و یا نوع اتمسفر بین اتاقک ها ایجاد شده و باعث ایجاد خسار … نقشه اتوکد روتاری ولو