پاورپوینت فضای سبز برای مجتمع های مسکونی

پاورپوینت فضای سبز برای مجتمع های مسکونی

پاورپوینت فضای سبز برای مجتمع های مسکونی   فهرست: معماری منظر – تعریف – تقسیم بندی معماری منظر معرفی فضای سبز – تعریف فضای سبز – توجه به درختان و گیاهان در آئین های مختلف – فضای باز _ فضای سبز – فضای سبز از واحد ویلایی تا واحد آپارتمانی – روان شناسی فضای سبز – فرهنگ فضای سبز – تاثیرات فضای سبز احداث فضای سبز – قابلیت ها و محدودیت های سایت – هماهنگی فضای سبز با اقلیم – بستر فضای سبز – انتظارات از فضای سبز – تاسیسات فضای سبز – زمان بندی احداث فضای سبز – هزینه احداث فضای سبز – معرفی گونه ها وکاربری ها – ملاک های موثر در انتخاب نوع گیاه مدیریت فضای سبز – مدیریت فضای سبز – نگهداری ورسیدگی فضای سبز – مالکیت فضای سبز – هزینه های فضای سبز فضای سبز و مجتمع مسکونی – تاثیر متقابل طراحی مجتمع مسکونی و فضای سبز – کیفیات فضایی – عوامل گزینش گیاهان برای استفاده در مجتمع های مسکونی – استانداردهای فضای سبز – ترازهای فضای سبز مطالعات موردی – نمونه های خارجی – نمونه های داخلی – مجتمع مسکونی آ.اس.پ تهران – مجتمع مسکونی اکباتان تهران – مجتمع مسکونی آتی ساز تهران – مجتمع مسکونی شهرک غرب تهران – مجتمع مسکونی زیتون اصفهان – مجتمع مسکونی معالی آباد شیراز منابع … دانلود پاورپوینت فضای سبز برای مجتمع های مسکونی