پاورپوینت معماری انتزاعی

پاورپوینت معماری انتزاعی

پاورپوینت معماری انتزاعی   فهرست:  مبانی نظری معماری انتزاعی – هنر مجرد یا هنر انتزاعی ( آبستره ) – کوبیسم و فوتوریسم – واسیلی واسیلیویچ کاندینسکی – هنر انتزاعی – آبستراکسیون در طول شکل گیری خود – مفهوم انتزاعی در معماری – ریجنالیسم_ REGIONALISM – ریشه های شکل گیری ریجنالیسم – چارلز کوره ا ( معمار هندی ) – بالکریشنا دوشی ( معمار هندی ) – کامران دیبا – گرایشهای فکری و نظری کامران دیبا – شهر جدید شوشتر – نادر اردلان – رابطه فرهنگ و معماری انتزاعی – برخی از عوامل موثر در شكل گیری صورت فضاهای معماری