پرسشنامه نظام تشویق و تنبیه

پرسشنامه نظام تشویق و تنبیه

این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد که در یکی از پژوهش ها به سفارش یکی از وزارتخانه ها طراحی شده و از این نظر یک پرسشنامه کاملاً بومی می باشد. پرسشنامه حاضر دارای 34 سوال با طیف 5 درجه ای لیکرت می باشد. منبع اصلی پرسشنامه در درون متن آورده شده است. فرمت فایل: DOC word (قابل ویرایش) …