پروژه جريان پشت يک کانال پله­ ای

پروژه جريان پشت يک کانال پله ­ای

پروژه جريان پشت يک کانال پله­ ای   در اين پروژه ، بررسی جريان روی يک کانال پله ­ای مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. در قسمت اول ، مسئله بصورت دقيق تعريف خواهد شد. سپس در مورد توليد شبکه و انواع شبکه­هاي استفاده شده در اين گزارش و موضوعات مطروحه بحث خواهد شد. سپس مقدمه­ ای در مورد توربولانس و روش­های برخورد با مسئله توربولانس ذکر خواهد شد. در قدم بعدی گام­های مختلف حل مسئله در نرم افزار فلوئنت و تنظيمات مختلف که بايد برای حل اين مسئله صورت گيرد، خواهد آمد. سپس نتايج حل مسئله ب …