بررسی تاثیر فرزند معلول بر تعاملات اجتماعی و رضایتمندی از زندگی والدین آنها

بررسی تاثیر فرزند معلول بر تعاملات اجتماعی و رضایتمندی از زندگی والدین آنها فهرست مقاله: فصل اول: کلیات تحقیق 1 مقدمه 2 بیان مساله 3 اهمیت و ضرورت تحقیق 4…

بیشتر بخوانید »

بررسی رفتار كارآفرینانه منابع انسانی در سازمان میراث فرهنگی

بررسی رفتار كارآفرینانه منابع انسانی در سازمان میراث فرهنگی فهرست مقاله: فصل اول: كلیات پژوهش 1-1- مقدمه 2 1-2- بیان مسئله 2 1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 4 1-4- اهداف…

بیشتر بخوانید »

نقش اعتماد سازمانی بر فرهنگ سازمانی در سازمان بازنشستگی شهرداری

نقش اعتماد سازمانی بر فرهنگ سازمانی در سازمان بازنشستگی شهرداری فهرست مقاله: فصل اول: کلیات پژوهش 1 1-1) مقدمه 2 1-2) بیان مسئله 2 1-3) اهمیت و ضروریت تحقیق 4…

بیشتر بخوانید »

بررسی تاثیر ارتباط والدین با مدرسه بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

بررسی تاثیر ارتباط والدین با مدرسه بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان فهرست مقاله: فصل اول 5 مقدمه 5 1-1-بیان مساله 7 1-2-اهمیت و ضرورت موضوع 9 1-3-اهداف پژوهشی 11 1-3-1-هدف…

بیشتر بخوانید »

بررسی رابطه اشتغال مادران با شیوه های تربیتی فرزندان

بررسی رابطه اشتغال مادران با شیوه های تربیتی فرزندان فهرست مقاله: فصل اول : کلیات پژوهش 1 – 1 -مقدمه 2 1- 2- بیان مسئله 4 1 – 3 –…

بیشتر بخوانید »

طراحی و شبیه سازی آنتن های آرایه ای

طراحی و شبیه سازی آنتن های آرایه ای فهرست مطالب: فصل اول: 8 مقدمه – معرفی آنتن ها 8 روش انجام تحقیق 9 مبانی آنتن 10 فصل دوم: 21 معرفی…

بیشتر بخوانید »

بررسی نوع نگرش اعضای اتاق بازرگانی نسبت به عملكرد كاركنان اتاق بازرگانی

بررسی نوع نگرش اعضای اتاق بازرگانی نسبت به عملكرد كاركنان اتاق بازرگانی فهرست مطالب: فصل اول: كلیات پژوهش 1-1- مقدمه2 1-2- بیان مسئله 2 1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش 3…

بیشتر بخوانید »

بررسی تاثیر تكنولوژی های مجازی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان

بررسی تاثیر تكنولوژی های مجازی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان سوالات فرعی 6 1-6- فرضیه های پژوهش 7 1-6-1- فرضیه اصلی7 1-6-2- فرضیه های فرعی7 1-7- قلمرو پژوهش 9 1-7-1- قلمرو…

بیشتر بخوانید »

مقاله هویت و عزت نفس

مقاله هویت و عزت نفس فهرست مقاله: فصل اول : كلیات تحقیق . 1 1-1-مقدمه. 2 1-2- موضوع تحقیق 6 1-3- اهداف تحقیق 7 1-4-اهمیت موضوع. 8 1-5- دلایل انتخاب…

بیشتر بخوانید »

ارزیابی عملکرد حوزه مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی کاشان بر اساس الگوی تعالی سازمانی EFQM

ارزیابی عملکرد حوزه مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی کاشان بر اساس الگوی تعالی سازمانی EFQM فهرست مطالب: فصل اول : 1-1 مقدمه. نتیجه گرایی مشتری مداری رهبری و ثبات…

بیشتر بخوانید »