«اصالة الصّحة» یا اصل صحت قراردادها در حقوق ایران

«اصالة الصّحة» یا اصل صحت قراردادها در حقوق ایران   فهرست مطالب: مقدمه بخش اول « تعریف و ضرورت اصل صحت » بخش دوم: سابقه تاریخی ( حقوق تطبیقی )…

بیشتر بخوانید »

بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیرقانونی در حقوق کیفری ایران

بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیرقانونی در حقوق کیفری ایران فهرست مطالب : مقدمه : بحث و بررسی 2ـ ركن مادی اختلاس و تصرف غیر قانونی الف ) رفتار مجرمانه…

بیشتر بخوانید »

بررسی نقش عرف در نظام حقوقی ایران

بررسی نقش عرف در نظام حقوقی ایران   فهرست مطالب: چكیده مبحث اول : کلیات 1- پیشینه تاریخی الف: تاریخچه عرف در کلیه تمدنها ب: تاریخچه عرف در تمدن عرب…

بیشتر بخوانید »

قاعده قرعه در فقه و حقوق ایران

قاعده قرعه در فقه و حقوق ایران فهرست مطالب: چکیده قرعه چیست؟ الف) قرعه در لغت ب) قرعه در اصطلاح ج) انواع قرعه د) ماهیت قرعه ه) قرعه اصل یا…

بیشتر بخوانید »

تغییر جنسیت در فقه و حقوق ایران

بررسی تغییر جنسیت در فقه و حقوق ایران فهرست مطالب چکیده 1 مقدمه 2 بخش اول: مفهوم تغییر جنسیت و سیر تاریخی موضوع و بررسی مسئله تغییر جنسیت از منظر…

بیشتر بخوانید »