دادخواست استرداد طلاجات از سوی زوج

دادخواست استرداد طلاجات از سوی زوج نام فایل: دادخواست استرداد طلاجات از سوی زوج نوع فایل: word تعداد فایل: دو (۲) نمونه داخواست تعداد صفحات: یک صفحه توضیحات: دو نمونه

دادخواست استرداد هدایای دوران نامزدی

دادخواست استرداد هدایای دوران نامزدی نام فایل: دادخواست استرداد هدایای دوران نامزدی نوع فایل: word تعداد فایل: دو (۲) نمونه داخواست تعداد صفحات: یک صفحه توضیحات: دو نمونه داخواست، یک

دادخواست مطالبه وجه چک

دادخواست مطالبه وجه چک نام فایل: دادخواست مطالبه وجه چک نوع فایل: word تعداد فایل: دو (۲) نمونه داخواست تعداد صفحات: یک صفحه توضیحات: دو نمونه داخواست یک صفحه ای

دادخواست الزام به تمکین

دادخواست الزام به تمکین نام فایل: دادخواست الزام به تمکین   نوع فایل: word   تعداد فایل: یک (۱) نمونه داخواست   تعداد صفحات: یک صفحه   توضیحات: یک نمونه

رزومه حرفه ای خام

رزومه حرفه ای خام فرم رزومه حرفه ایی مخصوص ادارات و استخدامی ها و مراکز به صورت آماده و قابل ویرایش تنها کارلازم وارد کردن اطلاعات شخصی خودتان می باشد.

فرم قرارداد کار موقت و دائم

فرم قرارداد کار موقت و دائم نمونه فرم قرارداد کار موقت و یا دائم فی مابین کارفرما و کارگر در یک برگه A4 بصورت کامل در یک فایل ورد قابل