پاورپوینت توسعه کارآفرینی

پاورپوینت آموزش توسعه کارآفرینی دوره آموزشی توسعه كارآفرينی – مقدمه – شناخت تغييرات محيط بين الملل – شناخت ايران (نظام ارزشی ؛ مسائل خاص سازمانها ؛ اقتصاد ايران – ضرورت