قاعده قرعه در فقه و حقوق ایران

قاعده قرعه در فقه و حقوق ایران فهرست مطالب: چکیده قرعه چیست؟ الف) قرعه در لغت ب) قرعه در اصطلاح ج) انواع قرعه د) ماهیت قرعه ه) قرعه اصل یا…

بیشتر بخوانید »