بررسی نحوه معلوم شدن عین مورد معامله

بررسی نحوه معلوم شدن عین مورد معامله فهرست مطالب: چکیده مقدمه 1. كلیات 1ـ1. تعریف و اقسام عین 1ـ1ـ1. عین معین یا شخصی (خارجی) 2ـ1ـ1. در حكم عین معین 3ـ1ـ1….

بیشتر بخوانید »

بررسی معاملات موضوع ماده 33 قانون ثبت

بررسی معاملات موضوع ماده 33 قانون ثبت فهرست مطالب : چکیده 3 مقدمه 4 فصل اول: کلیات ، بیان مفاهیم 6 مبحث اول: معامله و مفاهیم مشابه 6 گفتار اول:…

بیشتر بخوانید »