پاورپوینت معماری اسلامی ترکیه

پاورپوینت معماری اسلامی ترکیه   فهرست: پیشینه تاریخی ترکیه موقعیت جغرافیایی تاریخ ترکیه دارای ۴ دوره زمانیست. دوران باستان موزه موزاییک آنتالیا آیزایونی امپراتوری بیزانس امپراتوری عثمانی معماری امپراتوری عثمانی…

بیشتر بخوانید »

پاورپوینت مسجد و معماری اسلامی

پاورپوینت مسجد و معماری اسلامی   فهرست: مقدمه سیر تحولی مساجد عناصر شناسی مساجد نگاه مفهومی به گنبد گنبد در ساختمان سازی ایرانی مناره مناره بعد از اسلام صحن مسجد…

بیشتر بخوانید »

پاورپوینت تحلیل برج قابوس

پاورپوینت تحلیل برج قابوس   فهرست: معرفی شهر نیارش مشخصات بنا پی و بدنه بنا سردر ورودی و تزیینات آن انعکاس صدا بندکشی دیواره برج نحوه اجرای برج هدف اولیه…

بیشتر بخوانید »

پاورپوینت کاشی کاری

پاورپوینت کاشی کاری فهرست: مقدمه صنعت کاشی کاری کاشی های لعاب دار نخستین نشانه های کاشی کاری کاشی های لعاب دار فیروزه ای فن و صنعت کاشی کاری کاشی های…

بیشتر بخوانید »

پاورپوینت هنر و معماری دوره صفویه

پاورپوینت هنر و معماری دوره صفویه   فهرست: مقدمه زمینه سیاسی کمیت و توزیع بناها سبک معماری دوره صفویه هنر دوره صفویه بنای مسجد امام عالی قاپو مسجد شیخ لطف…

بیشتر بخوانید »

پاورپوینت گنبد در معماری ایران

پاورپوینت گنبد در معماری ایران   فهرست: مقدمه تعریف هندسی گنبد چپیره ترمبه ( سرمبه یا سلمبه ) فیلپوش ترمبه پتگین ( پتکین patkin ) ترمبه پتگونه یا پتکانه سکنج…

بیشتر بخوانید »

پاورپوینت کاروانسراهای ایران

پاورپوینت کاروانسراهای ایران فهرست: مقدمه شیوه معماری کاروانسرا انواع کاروانسرا کاروانسراهای سمنان – كاروانسرای ده نمک – قصر بهرام – كاروانسرای آجری نو – كاروانسرای آجری كهنه – كاروانسرای تومانیاس…

بیشتر بخوانید »

پاورپوینت گنبد و جایگاه آن در معماری اسلامی

پاورپوینت گنبد و جایگاه آن در معماری اسلامی   فهرست: مقدمه ویژگی های گنبد خصوصیات طاق ها و گنبد ها تاریخچه گنبد انواع گنبد تقسیم بندی پیرنیا گنبد در دوران…

بیشتر بخوانید »

پاورپوینت کاشی و کاشی کاری در معماری

پاورپوینت کاشی کاری در معماری   فهرست: فصل اول: کاشی مراحل تهیه کاشی – ساختن گل – قالب گیری – خشک کردن – پختن کاشی – لعاب دادن روی کاشی…

بیشتر بخوانید »

پاورپوینت کاروانسرا جلوه ای از معماری ایرانی اسلامی

پاورپوینت کاروانسرا جلوه ای از معماری ایرانی اسلامی   فهرست: کاروانسرا جلوه ای از معماری ایرانی اسلامی کاروانسرا سرپناه در سفر کاروانسراهای ایران در گذر زمان کاروانسرا در دوره اسلامی…

بیشتر بخوانید »