بررسی رابطه بین هوش عاطفی و سبک های مدیریت مدیران

بررسی رابطه بین هوش عاطفی و سبک های مدیریت مدیران فهرست مقاله: فصل اول: کلیات پژوهش 1-1- مقدمه 2 1-2- بیان مسئله 3 1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش 4 1-4-…

بیشتر بخوانید »

بررسی تاثیر هوش عاطفی بر بهره وری فردی و سازمانی کارکنان اداره آموزش و پرورش

بررسی تاثیر هوش عاطفی بر بهره وری فردی و سازمانی کارکنان اداره آموزش و پرورش فهرست مطالب:  چکیده1 فصل اول: کلیات پژوهش 1-1- مقدمه 13 1-2- بیان مسئله 13 1-3-…

بیشتر بخوانید »