اتیمولوژی اسامی محلات و روستاهای منطقه‌ مراغه

اتیمولوژی اسامی محلات و روستاهای منطقه‌ مراغه

اتیمولوژی اسامی محلات و روستاهای منطقه‌ مراغه   فهرست مطالب: مقدمه بخش اول اتیمولوژی وجه تسمیه مبانی تحقیق شهرستان مراغه بخش دوم اتیمیولوژی اسامی کوه‌ ها , چشمه‌ ها و.. منطقه‌ ی مراغه مبانی تحقیق نگاهی به چند اسم جغرافیایی منطقه نگاهی به اسامی چشمه‌ ها و برکه‌ ها‌ی منطقه مراغه منابع