اصول پیشگیری از حریق PDF

اصول پیشگیری از حریق

– فرمت : PDF – تعداد صفحه : 27 – فهرست مطالب : مقدمه شناخت ضرورت و اھمیت پیشگیری از حریق در اماکن اصول و مبانی ارزش آیین نامه ھای محافظت در برابر حریق مقاومت ساختمان در برابر آتش سوزی شناخت عوامل بوجود آورنده آتش و راھھای مختلف خاموش کردن و جلوگیری از آتش سوزی شناخت …