امپراتوری شطرنج شماره 67 دفاع مانند یک سوپر استاد بزرگ -DEFEND LIKE A SUPER GRANDMASTER

امپراتوری شطرنج شماره 67 دفاع مانند یک سوپر استاد بزرگ -DEFEND LIKE A SUPER GRANDMASTER

امپراتوری شطرنج شماره 67 دفاع مانند یک سوپر استاد بزرگ -DEFEND LIKE A SUPER GRANDMASTER EMPIRE CHESS – VOL 67 DEFEND LIKE A SUPER GRANDMASTER – GM MAXIM DLUGY قیمت در سایت اصلی 34 دلار نحوه بازی در موقعیت های دشوار  جلد 67: دفاع مانند یک استاد بزرگ – GM ماکسیم Dlugy در این فیلم آموزشی شطرنج شما یاد می گیرید چگونه همانند یک سوپر استاد بزرگ دفاع کنید. دفاع مانند یک استاد بزرگ با ماکسیم Dlugy DVD آموزشی با تمرکز بر روی نحوه بازی در موقعیت های دشوار و گاهی اوقات از دست دادن است. ماکسیم Dlugy به نظر می رسد در برخی از بازی های مهم در زندگی حرفه ای او، ترسیم تکنیک های …آموزش دفاع مانند یک استاد بزرگ شطرنج – امپراتوری شطرنج شماره 67