اکسل محاسبه ارزش زمانی پول و ترسیم نمودار فرآیند مالی برای 100 دوره مالی + راهنمای کاربردی

اکسل محاسبه ارزش زمانی پول و ترسیم نمودار فرآیند مالی برای 100 دوره مالی همراه با راهنمای کاربردی

کافی است که اعداد مربوط به درآمد و هزینه های هر دوره را به همراه نرخ بهره (یا حداقل نرخ جذب کننده MARR) مورد نظر خود وارد کرده تا ارزش فعلی خالص (NPW)، ارزش آینده (F) و پرداخت های مساوی (A) بصورت اتوماتیک محاسبه شوند. همچنین نمودار فرآیند مالی برای 100 دوره ترسیم می گردد که نمای کلی از وضعیت درآمد ها و هزینه های هر دوره را به شما نشان می دهد. کار کردن با این قالب اکسل بسیار ساده و راحت می باشد و در کمتر از چند دقیقه می توانید از میان چند پروژه صنعتی یا طرح های سرمایه گذاری، طرحی را که توجیه اقت …اکسل محاسبه ارزش زمانی پول