بررسی اثرات بازی گروهی و با قاعده در رشد اجتماعی دختران 4 تا 5 ساله مدارس آمادگی شهر تهران

بررسی اثرات بازی گروهی و با قاعده در رشد اجتماعی دختران 4 تا 5 ساله مدارس آمادگی شهر تهران

بررسی اثرات بازی گروهی و با قاعده در رشد اجتماعی دختران 4 تا 5 ساله مدارس آمادگی شهر تهران فهرست مطالب: فصل اول: موضوع مقدمه بیان مسئله ضرورت پژوهش هدف پژوهش فرضیه فصل دوم: تاریخچه بازی اشاره ­ای گذرا به تاریخچه روانشناسی كودک بازی ار دیدگاه اسلام بازی از دیدگاه اسلام بازی از نظر قرآن بازی در كردار و گفتار معصومین بازی از دید روانشناسی قدیم بازی از دید روانشناسی جدید تعریف بازی و فرق آن با كار بازی و رشد اجتماعی ارزش بازی برای كودكان شرط مقررات خوب و جامع فوائد بازی چرا بازی برای رشد كودكان ضرورت دارد؟ انواع بازی بازی سمبلیک بازی و بیان كلامی عوامل مؤثر در بازی رشد اجتماعی كودك رفتار اجتماعی كودك اصول رشد شناختی اجتماعی كودک مراحل رشد ذهنی اجتماعی كودک كودكستانی و مهد كودكی بازی درمانی فصل سوم : جامعه آماری نمونه و روش نمونه­ گیری روش جمع­ آوری اطلاعات ابزار پژوهش روشهای آماری فصل چهارم محاسبات آماری توصیفی جداول و نمودارها محاسبات آمار استنباطی بحث و نتیجه ­گیری فصل پنجم خلاصه یافته های اساسی مربوط به فرضیات تحقیق بحث و نتیجه گیری پیشنهادات تحقیق محدودیت های تحقیق منابع پیوست تست رشد اجتماعی وایلند … مقاله بررسی اثرات بازی گروهی و با قاعده در رشد اجتماعی دختران 4 تا 5 ساله مدارس آمادگی شهر تهران