بررسی رابطه میان ترکیب دارایی – بدهی و ریسک نقدینگی بانکها در ایران

بررسی رابطه میان ترکیب دارایی – بدهی و ریسک نقدینگی بانکها در ایران

بررسی رابطه میان ترکیب دارایی - بدهی و ریسک نقدینگی بانکها در ایران  فهرست مطالب : چکیده مقدمه بحث و بررسی بیان مساله و اهمیت آن مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه‌ های مدیریت نقدینگی تاریخچه اندازه‌ گیری ریسک روش‌ های اندازه‌ گیری ریسک نقدینگی مدیریت دارایی برای كاهش ریسک نقدینگی مدیریت بدهی برای كاهش ریسک نقدینگی فرضیه تحقیق روش‌ شناسی تحقیق نقاط ضعف و قوت روش تجزیه و تحلیل نسبت‌ های مالی بكارگیری نسبت‌ های نقدینگی جهت ارزیابی ریسک نقدینگی بانکها همبستگی كانونی تجزیه و تحلیل داده‌ ها نتیجه‌ گیری محدودیت‌ های تحقیق پیشنهادها منابع مستندات پشتیبان – نتایج تحلیل کانونی در نرم­ افزار اس‌ پی‌ اس‌ اس نمودار شماره 1- تحلیل ریسک بانکداری ( گرونینگ و براتانویک [1]، 2000) نمودار شماره 2- نظریه‌ های مدیریت نقدینگی نمودار شماره 3- همبستگی کانونی و بار کانونی برای متغیرهای کانونی (زوج اول) جدول شماره 1، انواع ریسک در نظام بانکی و روش‌ های مدیریت آن جدول شماره 2- سرفصل‌های مندرج در ترازنامه بانک ها ( موسسه عالی آموزش بانکداری ایران ، 1390) جدول شماره 3- آزمون‌ های معنی‌ داری تابع کانونی جدول شماره 4- خلاصه نتایج مدل‌ های رگرسیونی … مقاله بررسی رابطه میان ترکیب دارایی – بدهی و ریسک نقدینگی بانکها در ایران