بررسی و مقایسه بازیهای سنتی و مدرن و تاثیر آن بر رشد كودک

بررسی و مقایسه بازیهای سنتی و مدرن و تاثیر آن بر رشد كودک

بررسی و مقایسه بازیهای سنتی و مدرن و تاثیر آن بر رشد كودک   فهرست مقاله : فصل اول: كلیات پژوهش 1-1- مقدمه 2 1-2- بیان مسئله 4 1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش 4 1-4- اهداف پژوهش 5 1-4-1- هدف اصلی 5 1-4-2- اهداف فرعی 5 1-5- سوالات پژوهش 6 1-6- معرفی اصطلاحات 6  فصل دوم: ادبیات پژوهش 2-1- مقدمه 9 2-2- بازیهای بومی و محلی 9 2-3- بازیهای رایانه ای 12 2-3-1- دسته‌ بندی بازی‌ های رایانه‌ ای 12 2-3-2- تاریخچه بازیهای رایانه ای 14 2-4- شرح برخی از بازیهای سنتی مشترک در اكثر نقاط ایران 18 2-5- شرح برخی از بازی های محلی مناطق مختلف 31 2-5-1- بوشهر 31 2-5-2- فارس 37 2-5-3- اصفهان 37 2-5-4- کامیاران 38 2-5-5- خراسان شمالی 39 2-6- اسامی برخی دیگر از بازی های سنتی 41 2-7- گذری بر ورزشهای مدرن و سنتی 43 2-8- نقش بازی در زندگی کودک 45 2-9- نقش بازی در رشد اجتماعی كودک :45 2-10- نقش بازی در رشد عاطفی كودک :46 2-11- نقش بازی در رشد ذهنی كودک :46 2-12- نقش بازی در رشد حركتی كودک47 2-13- اهمیت بازی در رشد عاطفی – اجتماعی کودک 47 2-14- ارزش های بازی 48 2-15- انواع بازی های مورد علاقه كودكان 49 2-16- انواع بازی 50 2-17- تفاوت بازیهای سنتی و رایانه ای 52 2-18- رونق دوباره بازی‌ های بومی و محلی 55 2-19- مدرنیته بازی‌ های قدیمی را از یاد برده است 55 2-20- فناوری‌ های نوین و بازی‌ های سنتی و بومی 56 2-21- جایگزینی بازیهای رایانه ای و الکترونیکی با بازیهای بومی و محلی 56 2-22- از انتقال فرهنگ بازی‌ های سنتی تا هیجان کاذب بازی‌ های رایانه ای 58 2-23- بازی ها و ایجاد خلاقیت در کودک 62 2-24- مقایسه بازیهای سنتی در ایران و سایر كشورها 65 2-25- بازی های رایانه ای و تأثیرات آن ها در كودكان و نوجوانان 68 2-25-1- عوارض نامطلوب ناشی از بازی های رایانه ای 68 2-25-2- مزایای بازی های رایانه ای 69 2-26- پیامدها و آثار منفی بازی های رایانه ای 69 2-27- صدمات بازیهای كامپیوتری بر كودكان و نوجوانان و راه حل ها:75 2-27-1- بازیهای رایانه ای و تأثیر آن بر عملكرد مغز77 2-27-2- فراگیری رفتار تهاجمی و پرخاشگرانه 78 2-28- تأثیرات مثبت بازی‌ های رایانه‌ ای 82 2-29- پیشینه پژوهش 83 2-29-1- تحقیقات داخلی 83 2-29-2- تحقیقات خارجی 84  فصل سوم: روش پژوهش 3-1- مقدمه 88 3-2-88 3-3- روش تحقیق 88 3-4- روش گردآوری اطلاعات 88  فصل چهارم: بحث و نتیجه گیری 4-1- مقدمه 90 4-2- تفاوت ها 90 4-3- شباهت ها 91 4-4- نتیجه گیری و جمع بندی 91 4-5- پیشنهادات 94 4-5-1- پیشنهادات پژوهشی 94 4-5-2- پیشنهادات كاربردی 94 4-6- محدودیت های پژوهش 95 منابع و ماخذ 96 .. دانلود مقاله بازیهای سنتی و مدرن و تاثیر آن بر رشد كودک