برنامه ++c مدیریت بانک

برنامه ++c مدیریت بانک

برنامه ++c مدیریت بانک این برنامه که به زبان ++c نوشته شده از قویترین برنامه های زبان ++c میباشد منوهای این برنامه شامل: 1- افتتاح حساب 2- برداشت از حساب 3- واریز به حساب 4- مانده حساب 5- بستن حساب 6- پرینت کل مشتریان 7-و… مستند نویسی بسیار خوب و قابل فهم سهولت کار و همیچنین سورس منظم و سادگی قابل فهم بودن این برنامه همه چیز را مهیا میکند تا این پروژه به یک پروژه قوی و قابل ارائه بعنوان پروژه پایانی را پیدا کند …