تحقیق انواع جرثقیل

تحقیق انواع جرثقیل

تحقیق انواع جرثقیل فهرست: مقدمه جرثقیلها انواع مختلف جرثقیلها ۱-۱: جرثقیلهای سقفی زنجیری ( جرثقیلهای آویز ) ۲-۱: جرثقیل های سقفی در دو نوع تك پل و دو پل ۳-۱: جرثقیل های دروازه ای تك پل و دو پل ۴-۱: جرثقیل های نیم دروازه ای (طره ای) تك پل و دو پل ۱-۲ جرثقیلهای كامیونی نصب بر روی كامیون ۲-۲: جرثقیلهای خودرونده(خودرو) ۳-۲: جرثقیل های چرخ زنجیری ۴-۲: تاور كران ها ( جرثقیلهای برجی ) نصب و راه اندازی تاور كران ۱-۳: جرثقیل خای دریایی یا اسكله ای (ثابت) wharf crane جـرثقیلها CRANES جرثقیلها جرثقیلهای برجی TOWER CRANES جرثقیلهای برجی ثابت مستقل جرثقیل برجی تلسكوپی جرثقیلهای برجی مهار شده ثابت جرثقیلهای بالارونده جرثقیل دروازه ای جرثقیل سقفی كابلهای سیمی ( طنابها ) برپایی جرثقیلها جرثقیل دریایی هند بوک طراحی لیست قیمت منابع…تحقیق انواع جرثقیل