تحقیق بررسی مشکلات جوانان و نوجوانان

تحقیق بررسی مشکلات جوانان و نوجوانان

تحقیق بررسی مشکلات جوانان و نوجوانان   فهرست مطالب: عنوان صفحه آشنایی با جوان 1 نگاه نهج‏ البلاغه به نوجوانان 5 بررسی حالت‌ های روانی نوجوانان و جوانان 16 مشکلات و مسائل نوجوانان 23 نوجوانان تنها 37 مشکلات تحصیلی نوجوانان 42 مشکلات نوجوانی و راهکارهای عملی والدین 61 مشکلات دوره نوجوانی 61 نوجوانان چگونه به مسائل می‌ نگرند 69 ماهیت مشکلات نوجوانان. 72 طرح مشکل‌ شناسی 75 چگونه مى توانیم براى نوجوانان انگیزه ایجاد كنیم؟ 81 چرا بچه ها با والدین خود همكارى نمى كنند؟ 85 راهکارهایی برای مشکلات نوجوانان 87 نکات کلیدی برای نوجوانان 94 منابع 99