تحقیق شبکه های کامپیوتری

تحقیق شبکه های کامپیوتری

تحقیق شبکه های کامپیوتری   فهرست: سرفصل : چکیده فصل اول شبکه کامپیوتری چیست ؟ مدل های شبکه اجزاء شبکه انواع شبکه از لحاظ جغرافیایی ریخت شناسی شبکه پروتکل های شبکه مدل Open System Interconnection OSI ابزارهای اتصال دهنده فصل دوم مفاهیم مربوط به ارسال سیگنال و پهنای باند كابل شبكه كارت شبكه عملكردهای اساسی كارت شبكه نصب كارت شبكه تنظیمات مربوط به ویندوز برای ایجاد شبكه شبكه های بی سیم مفاهیم و تعاریف پارامترهای موثر در انتخاب و پیاده‌سازی یك سیستم WLAN جمع‌ بندی فهرست منابع فصل اول و دوم