تحقیق مجموعه تاریخی آقاجان نسب – آشنایی با مرمت ابنیه

دانلود تحقیق مجموعه تاریخی آقاجان نسب (آشنایی با مرمت ابنیه )

خانه قاجاريه آقاجان نسب در مركز شهر بابل جنب موزه واقع شده است اين خانه بجا مانده از خانه‌ های دوران قاجاريه میباشد كه در زمينی به مساحت حدود 800 متر در دو طرف شمال و جنوب بنا گرديد و بصورت دو طبقه در دو حياط بنا شده و اين بنا همانند تمام بناهاي دوران قاجاريه از مصالحی چون: سفال، چوب، شيشه ساده و رنگی، آجر چهارگوش، نی، خاک (گل)، لويی (گرزمال)، آهک، قلوه سنگ در پی ساختمان وكاه ساخته شده است. اين بنا در سال 1378 توسط ميراث فرهنگی مازندران خريداری شد و در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۳۷۹ با شماره ثبت … تحقیق مجموعه تاریخی آقاجان نسب