تحقیق نرخ بهره بانکی

تحقیق نرخ بهره بانکی

تحقیق نرخ بهره بانکی فهرست مطالب : مقدمه تعریف بهره ادبیات موضوع مطالعات انجام شده ( نرخ بهره و آثار آن به برخی از متغیرهای اقتصادی ) پیامدهای تغییر آشكار یا پنهان نرخ بهره بانكی صنعت بانكداری در ایران عوامل مؤثر بر تعیین نرخ سود در اقتصاد ایران بررسی نرخ سود بانكی در طول برنامه سوم توسعه بررسی سپرده ‏ها و تسهیلات اعطایی بانكهای دولتی در طول برنامه سوم توسعه بررسی طرح منطقی كردن نرخ سود تسهیلات و سپرده ‏ها در سال 1385 مزایای كاهش نرخ سود بانكی معایب كاهش نرخ سود بانكی تأثیرات مورد انتظار كاهش نرخهای سود بانكی به اقتصاد كشور دیدگاه مثبت دیدگاه منفی جمع‏ بندی جدول شماره 1: میانگین نرخ سود وزنی سپرده‏ ها و تسهیلات بانكی (ارقام به درصد) جدول شماره2: نرخ سود سپرده‏ ها (علی‏ الحساب) جدول شماره 3: نرخ‏های سود مورد انتظار تسهیلات بانكی جدول شماره 4: مانده سپرده‏ ها و مانده كل تسهیلات اعطایی بانكهای دولتی … دانلود تحقیق نرخ بهره بانکی