تحقیق نفقه و چگونگی طرح دادخواست آن ( بررسی نفقه)

تحقیق دانشجویی با موضوع نفقه و چگونگی طرح دادخواست آن ( بررسی نفقه)

تحقیق دانشجویی با موضوع نفقه و چگونگی طرح دادخواست آن ( بررسی نفقه) برای کلیه دانشجویان رشته حقوق 47 صفحه ورد چکیده : نفقه عبارت است از تأمين هزينه زندگی زن كه شامل خانه، اثاثيه منزل، غذا، لباس، دارو و درمان از زمان عقد دائم كه برعهده زوج مي باشد . “خلاصه فهرست مطالب” فصل اول مقدمه نفقه و چگونگی طرح دادخواست آن تعریف نفقه زوجه چگونگی محاسبه میزان نفقه و شرایط پرداخت و…. نتیجه گیری و پیشنهادات منابع و ماخذ …