تحقیق وظایف ادارات

تحقیق وظایف ادارات

در این تحقیق وظایف ادارات مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این تحقیق دریافت می کنید اشاره شده است : حراست معاون وزیر و رئیس کل حوزه ریاست ، روابط عمومی و امور بین الملل وظایف گروه های تابع دبیرخانه شورای عالی صادرات گروه تنظیم تراز تجاری دبیرخانه صادرات خدمات فنی و مهندسی گروه دبیرخانه شورای عالی صادرات دفتر مقررات صادرات و واردات وظایف کارشناسی هماهنگی امور استانها گروه تنظيم مقررات صادرات و واردات گروه حقوق تجاری و كارت بازرگانی گروه اجرای مقررات …