جزوه آموزشی BPM

جزوه آموزشی BPM


مدیریت فرآیند کسب‌ و کار که به اختصار BPM می نامند ، از آن دست مفاهیمی است که در سالیان اخیر به لیست واژگان پرتکرار مدیریت و کسب‌ و کار افزوده شده است. این جزوه جهت آشنایی با BPM تدوین شده است. جزوه این فایل شامل فهرست زیر می باشد: 1- معرفی BPM 2- مزایای BPM 3- شناسایی فرایند 4 – هدف BPM 5- مراحل BPM 6- دستاوردهای BPM 7- چارچوب چانگ در مدیریت فرایند 8- چارچوب وسک در مدیریت فرایند ( BPM) 9- متدولوژی ARIS 10- چارچوب جستون – نلیس در BPM 11- ارتباط BPM و Digital transformation چگونه است؟ 12-  تعریف تحول دیجیتال ( Digital transformation ):   13- تحول دیجیتال در فرآیندهای کسب و کار چگونه اتفاق می‌ افتد؟ 14 -شش سیگما و BPM فرمت فایل ورد و در 20 صفحه می باشد. …