دانلود فیلم آموزشی شطرنج فوکسی شماره FOXY DVD SERIES – VOL 161

دانلود فیلم آموزشی شطرنج فوکسی شماره FOXY DVD SERIES – VOL 161

دانلود فیلم آموزشی شطرنج فوکسی شماره FOXY DVD SERIES – VOL 161 TIME SAVING TIPS FOR THE CHESS PLAYER WHO IS TOO BUSY TO STUDY – IM ANDREW MARTIN $13.95 – $18.95 دانلود فیلم آموزشی شطرنج فوکسی شماره 161 FOXY DVD SERIES – VOL 161 کیفیت اورجینال فرمت : mp4- بازیکنان قدیمی یا بازیکنان شطرنج پر مشغله ، همیشه بیشترین حالت خودشان را ندارند. در این دی وی دی کاملا جدید شروع بازیهای فاکسی ، استاد بین المللی و مربی ارشد فیده اندرو مارتین ، به شما تعدادی کلید محرمانه برای کمک بهچون شما باید برای مصرفتان ، قدیمی یا تاریخ گذشته را بگیرید. آن به …