دانلود پاورپوینت معماری همساز با اقلیم

دانلود پاورپوینت معماری همساز با اقلیم

دانلود پاورپوینت معماری همساز با اقلیم فهرست: چکیده مقدمه طراحی غیر فعال خورشیدی – حرارتی ساختمان بهینه كردن كاركرد — جهت گیری — عایق كاری — هوا بندی — تامین سایه — محوطه سازی شش قاعده برای گرمایش كم هزینه و طبیعی شش قاعده برای سرمایش طبیعی پنج مورد از بهترین سیستمهای ساده غیر فعال خورشیدی برای گرمایش و سرمایش – خانه خورشیدی غیر فعال – گلخانه خورشیدی – دیوار آبی – دیوار ترومپ – استخر سقفی شرایط اقلیمی و معماری سنتی متناسب با آن اقلیم در نواحی مختلف ایران بام ساختمان به صورت شیبدار ساحل خلیج فارس و دریای عمان نواحی كوهستانی دشتهای فلات مركزی نتیجه گیری منابع و مراجع … دانلود پاورپوینت معماری همساز با اقلیم