دانلود کد متلب توزیع دما ( بدست آوردن توزیع دما همراه با رسم شکل )

دانلود کد متلب توزیع دما ( بدست آوردن توزیع دما همراه با رسم شکل )

دانلود کد متلب توزیع دما ( بدست آوردن توزیع دما همراه با رسم شکل ) این فایل شامل کد متلب توزیع دما می باشد که به زبان بسیار ساده نوشته شده و براحتی قابل آنالیز می باشد. همچنین شما میتوانید با یکبار خواندن کد معادله مورد نظر خودتان را در آن جایگذاری کنید. بهمراه توضیحات خط به خط در کد …! خروجی بصورت راه حل و نمودار و پاسخ مییاشد .  …