دانلود کد متلب شار حرارتی ( بدست آوردن شار حرارتی به همراه رسم شکل )

دانلود کد متلب شار حرارتی ( بدست آوردن شار حرارتی به همراه رسم شکل )

دانلود کد متلب شار حرارتی ( بدست آوردن شار حرارتی به همراه رسم شکل ) این فایل شامل کد متلب شار حرارتی می باشد که به زبان بسیار ساده نوشته شده و براحتی قابل آنالیز می باشد. همچنین شما میتوانید با یکبار خواندن کد معادله مورد نظر خودتان را در آن جایگذاری کنید. بهمراه توضیحات خط به خط در کد …! خروجی بصورت راه حل و نمودار و پاسخ مییاشد .  …