رزومه حرفه ای خام

رزومه حرفه ای خام


فرم رزومه حرفه ایی مخصوص ادارات و استخدامی ها و مراکز به صورت آماده و قابل ویرایش تنها کارلازم وارد کردن اطلاعات شخصی خودتان می باشد. رزومه در 3 برگه به صورت کامل طراحی گردیده است که به دلخواه و صلاح دید خود می توانید آن ها را ویرایش نمائید. …