رساله مجموعه ورزشی تفریحی بانوان

رساله مجموعه ورزشی تفریحی بانوان

رساله مجموعه ورزشی تفریحی بانوان

فهرست رساله: فصل اول: 1 مقدمه 1 تاریخ ورزش در ایران 1 ورزش در ایران باستان 1 ورزش در ایران قدیم 3 ورزش در ایران معاصر 4 توریسم 6 جهانگردی چیست؟ 7 تاریخ جهانگردی 8 جهانگردی داخلی 8 جهانگردی بین المللی 10 جهانگردی خارجی 11 جهانگردی داخلی در ایران 11 فصل دوم: 14 تجربه ها 14 نمونه ها و مصادیق راه گشا 14 بررسی نمونه ها 15 2-1 مجموعه تفریحی – ورزشی شرکت نفت فلات قاره 15 2-2 مجموعه ورزشی رفسنجان 16 2-3 مجموعه ورزشی در شهر نانت فرانسه17 2-4 استادیوم المپیک گواندنگ 18 2-5 مرکز تفریحی ورزشی ایست هامپتون 19 2-6 استخر شنای سرپوشیده بیوتی 20 فصل سوم: 21 بررسی اقلیم مورد نظر 21 3-1 میزان بارندگی 21 3-2 مطالعات زمین لرزه در یزد 23 3-3 تاریخچه و وضع موجود 23 3-4 نتیجه و پیشنهاد 24 3-5 تأثیر عوامل اقلیمی بر معماری 24 3-6 مشکلات اقلیمی در شهر یزد 25 3-7 مقابله با مشکلات اقلیمی در شهر یزد 26 3-8 اصول طرح ریزی در رابطه با مشکلات اقلیمی گرم و خشک 26 3-9 اشاره 29 3-10 نتیجه 32 بررسی سایت مورد نظر 34 فصل چهارم: 40 ضوابط و استانداردهای طراحی 40 4-1 مجموعه های ورزشی 40 4-2 فضاهای ورزشی 41 4-2-1 خصوصیات اصلی کف های ورزشی 41 4-3 ضوابط برنامه – استانداردهای برنامه ریزی 42 4-3-1- فضاهای ورزشی 42 ورزش 42 ملاحظات اولیه 43 4-3-2 بازی تنیس 44 4-3-3 بازی بسکتبال 45 4-3-4 بازی والیبال 45 4-3-5 تنیس روی میز 46 4-3-6 بازی هندبال 47 4-3-7 بازی بدمینتون 47 4-3-8 بدنسازی 48 4-3-9 بازی اسکواش 48 4-3-10 پیست اسکیت 49 4-3-11 دوچرخه سواری 50 4-3-12 استخر شنا 50 4-3-13 استخر آموزشی (کودکان)52 4-3-14 استخر های مسابقه 52 4-3-15 استخر تفریحی 52 4-3-16 سونا 53 4-5 فضاهای تفریحی 53 4-5-1 بیلیارد 54 4-5-2 بازیهای کامپیوتری 54 4-5-3 سالن اجتماعات چند منظوره (آمفی تئاتر)54 4-6 برنامه ریزی فضایی 57 4-6-1 بخش ورزشی 57 4-6-2 فضاهای فرهنگی 58 4-7 شرح خصوصیات اجزاء برنامه – خصوصیات کیفی و کمی 61 4-7-1 سالن سرپوشیده ورزشی 61 4-7-2 سالن ورزشهای آبی 64 4-7-3 زمینهای روباز ورزشی 66 4-7-4 پیست اسکیت 66 4-7-5 جاده تندرستی 66 4-7-6 مسیر دوچرخه سواری 67 4-7-7 پارک بازی کودکان 67 4-7-8 سالن بیلیارد 68 4-7-9 بازیهای کامپیوتری و کافی نت 69 4-7-10 آمفی تئاتر سرپوشیده 70 4-7-11 گالری 71 4-7-12 رستوران 72 4-7-13 بخش مدیریتی و اداری 74 4-7-14 بخش تجاری 76 4-7-15 پارکینگ 76 4-7-16 تأسیسات 77 4-7-17 رفاهی – خدماتی 77 4-8 خلاصه برنامه 79 منابع لاتین 82 رساله مجموعه ورزشی تفریحی بانوان …