سبكها و روشهای مديريت در معدن

تحقیق سبكها و روشهای مديريت در معدن

در این فایل تحقیق سبكها و روشهای مديريت در معدن مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است در زیر به مختصری از عناوین و چکیده آنچه شما در این تحقیق دریافت می کنید اشاره شده است : فصل اول-سبكها و روشهای مديريت در معدن 1-1- تاريخچه مديريت 1-2-      دلايل موفقيت مديران 1-3- عوامل شكست مديران 1-4- انواع مكاتب مديريت 1-4-1- پيدا كردن مديريت آمريكایی 1-4-2-نارسايی كردن مديريت آمريكایی 1-5-مكتب نئوک …