شبیه سازی موانع عقب خودرو با استفاده از 4 سنسور مافوق صوت

شبیه سازی موانع عقب خودرو با استفاده از 4 سنسور مافوق صوت

شبیه سازی موانع عقب خودرو با استفاده از 4 سنسور مافوق صوت  فهرست مطالب: فصل اول: مقدمه 1 1-1- ماهیت امواج صوتی و مافوق صوت 2 1-2- کاربردهای امواج مافوق صوت 4 فصل دوم : بلوک دیاگرام کلی پروژه 2-1- مدار فرستنده 12 2-2- مدار گیرنده 12 2-3- بخش کنترل 13 2-4- سیستم نمایشگر 13 فصل سوم : سنسورهای مافوق صوت 3-1- اثر پیزوالکتریک 16 3-2- ترانسدیوسرهای مافوق صوت و مشخصات 400ST/R16017 فصل چهارم : فرستنده مافوق صوت 4-1- نوسان ساز 22 4-2- مدار بافر 31 4-3- مدار کلید زنی ( سوئیچینگ ترانزیستوری ) 35 4-4- رله آنالوگ – دیجیتال 40 4-5- طراحی مدار بهینه برای فرستنده 42 فصل پنجم : گیرنده مافوق صوت 5-1- تقویت کننده طبقه اول 46 5-2- فیلتر (میانگذر) با فرکانس مرکزی 40KHZ 47 5-3- تقویت کننده طبقه دوم 49 5-4- مدار تولید پالس منطقی ( اشمیت تریگر ) 50 فصل ششم: بخش کنترل 6-1- خصوصیات میکروکنترلر ATMEGA32 54 6-2 – ورودی – خروجی 57 6-3- منابع کلاک 58 6-4- بررسی پورتهای میکروکنترلر ATMEGA3261 6-5- برنامه نویسی میکروکنترلر ATMEGA32 68 فصل هفتم: سیستم نمایشگر 7-1- معرفی پین های LCD گرافیکی 74 فصل هشتم : طراحی سیستم های نمایشگر فضای عقب خودرو 8-1- نمایشگر فضای عقب خودرو 79 8-2- برنامه نهایی میکروکنترلر 84 فصل نهم : نتیجه گیری و پیشنهادات نتیجه گیری و پیشنهادات 92 منابع و مآخذ 93 … پروزه شبیه سازی موانع عقب خودرو با استفاده از 4 سنسور مافوق صوت