شبیه سازی کنترل برش اره برقی با منطق فازی در متلب

شبیه سازی کنترل برش اره برقی با منطق فازی در متلب

شبیه سازی کنترل برش اره برقی با منطق فازی در متلب شبیه سازی کنترل برش اره برقی با منطق فازی در متلب – امروزه درکل جهان انرژی برق یکی از مهمترین منابع طبیعی پنهان می باشد که مهندسین با استفاده از ابزارها و راهکارهای مختلف و هزینه های بالا این انرژی گران قیمت را تولید می کنند به همین خاطر باید از استفاده ی بی رویه ی آن تا حد ممکن جلوگیری کرد و هچنین از نظر اقتصادی ابزارهایی که از آن ها استفاده می کنیم گران قیمت می باشند پس با در نظر گرفتن این دو ویژگی مهم می خواهیم از فاز منطقی استفاه کنیم تا راهی مناسب برای به حداقل رساندن انرژی برق و بیشتر شدن طول عمر تیغه ی برش پیدا کنیم. در این پروژه شبیه سازی را …