طراحی پیچ هادی ماشین تراش

طراحی پیچ هادی ماشین تراش

طراحی پیچ هادی ماشین تراش فهرست مطالب: هدف پروژه شناخت هدف چشم اندازی از مراحل انجام پروژه تحلیل فرضیات ، داده ها و روابط کلی حاکم بر مکانیک فلزتراشی بررسی کمانش طراحی پیچ هادی دندانه ذوزنقه ای ( آکمه ) نتیجه گیری پیوست الف ویژگیهای ماشین تراش TN71B پیوست ب مشخصات فولاد های کربنی