طرح تاسیس آموزشگاه راهنمایی و رانندگی

طرح تاسیس آموزشگاه راهنمایی و رانندگی

طرح توجیهی تاسیس آموزشگاه راهنمایی و رانندگی فهرست مطالب: مقدمــه طرح مساله روش تحقیق فرضیات تحقیق تاریخچه آموزشگاه شرایط و تعداد نوبت کاری معرفی خدمات طرح نحوه بازاریابی و كسب و تجارت و افزایش سود در كار آفرینی روشهای بازاریابی و تبلیغات – تبلیغات نمونه برنامه زمان بندی خلاصه طرح سرمایه گذاری مورد نیاز طرح جمع كل سرمایه گذاری ثابت سرمایه در گردش جدول هزینه های جاری طرح جدول كل هزینه های طرح درآمد طــرح پیش‌ بینی مالی طرح محاسبه دوره بازگشت سرمایه محاسبه نقطه سر به سر محاسبه كارمزد وام جدول بازپرداخت اصل و كارمزد تسهیلات چارت تشکیلاتی نمودار سود و زیان طی یک دوره 2 ساله نتیجه گیری منابع … طرح توجیهی تاسیس آموزشگاه راهنمایی و رانندگی